timeline_pre_loader
Br. Sundli AS · Hus, Hytter og Garasje fra A til Å, inkl. prosjektledelse.
MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT
Br. Sundli AS · BYGGMANN FORHANDLER 2016
Br. Sundli AS · Foretaket, med organisasjonsnummer 997404254, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10).
Br. Sundli AS · GODKJENT LÆRLINGBEDRIFT 2011
Fornøyde kunder er den største inspirasjonen vi i Br. SUNDLI AS og BYGGMANN kan få.